Alaric Dialog den 30. Novemeber

Er individ og personfokus til hinder for et godt samarbeid i arbeidslivet?

Ja mener vi.  Vi må gå fra individ til gruppe. Fokus må ligge på gruppens oppdrag og tilhørende roller.

 

Maria Åkerlund, CEO for GDQ Associates,

Maria Wigenius Sjöberg, HR strateg i Livsmedelverket i Sverige

Jon Erik Børresen, Spesialist i Organisasjonspsykologi, partner i Alaric, delte sine kunnskaper og erfaringer om dette tema formiddagen den 30 November i Oslo.

 

I vårt arbeid sammen med våre kunder legger vi vekt å designe prosesser som gi et grunnlag for aksjonslæring og hvor vi kartlegger resultatene av en utviklingsprosess.  Våre erfaringer viser at dette har stor effekt.