Important information about purchased paper questionnaires

Since about six months it is no longer possible to order printed GDQ questionnaires. All paper questionnaires are printed from My GDQ Management by the consultant. Previously purchased and unused printed questionnaires can be exchanged for online questionnaires that can be used no later than the 31st of August 2018.

 

Sedan ungefär ett halvår går det inte längre att beställa tryckta GDQ-formulär. Alla pappersformulär skrivs ut av konsulterna själva från My GDQ Management. Tidigare köpta och ännu oanvända pappersenkäter kan bytas mot enkäter på plattformen som kan användas fram till den 31:a augusti 2018.